Monday, February 12, 2018

1 जानेवारी कार्यरत शिक्षक

SR KENDRA SCHOOL NAME POST
1 BAR.NANDUR AMDIKANAGAR (NANDUR) DAWBHAT DINESH DHONDIBA उपाध्यापक 
2 BAR.NANDUR AMDIKANAGAR (NANDUR) SAYYAD AYYAJ HAMID उपाध्यापक 
3 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR VYAVAHARE SHAILAJA MOHAN मुख्याध्यापक 
4 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR AKOLAKAR MADHURI SUDHAKAR उपाध्यापक 
5 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR SALAVE SANGITA SUKHADEO उपाध्यापक 
6 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR LONDHE BABAN DADASAHEB उपाध्यापक 
7 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR SALAVE GORAKSHA RANGNATH उपाध्यापक 
8 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR AWHAD APARNA LAXMAN उपाध्यापक 
9 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR (URDU) SHAIKH RAJMAHAMMD UMAR पदवीधर 
10 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR (URDU) SHAIKH ALMAS SHAKIL पदवीधर 
11 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR (URDU) SHAIKH JAMIRAHMED YAKUB उपाध्यापक 
12 BAR.NANDUR BARAGAON NANDUR (URDU) SHAIKH HABIBA JAMIRAHMED उपाध्यापक 
13 BAR.NANDUR BRAMHATEK (NANDUR) THORAT SAMBHAJI BAPURAO उपाध्यापक 
14 BAR.NANDUR BRAMHATEK (NANDUR) MANE REKHA DAGADU उपाध्यापक 
15 BAR.NANDUR DIGRAS MEHETRE ROHIDAS SHIVAJI मुख्याध्यापक 
16 BAR.NANDUR DIGRAS JAWARE GANGADHAR GITARAM पदवीधर 
17 BAR.NANDUR DIGRAS SAYYAD RAJJAK SARDAR पदवीधर 
18 BAR.NANDUR DIGRAS AUTI VAISHALI DADABHAU पदवीधर 
19 BAR.NANDUR DIGRAS BONEKAR NILKHANT ULLHAS पदवीधर 
20 BAR.NANDUR DIGRAS GOPHANE MACHINDRA LAXMAN उपाध्यापक 
21 BAR.NANDUR DIGRAS CHAUWHAN VAISHALI MAHAVIRSING उपाध्यापक 
22 BAR.NANDUR DIGRAS THOMBARE RAJU GORAKH उपाध्यापक 
23 BAR.NANDUR DIGRAS HAJARE PANDIT MAHADEO उपाध्यापक 
24 BAR.NANDUR DIGRAS GAYAKAWAD MANISHA BABURAO उपाध्यापक 
25 BAR.NANDUR DIGRAS KURHE ASHAWINI SOPAN उपाध्यापक 
26 BAR.NANDUR GHORPADWADI KADAM PRAKASH DYANAND उपाध्यापक 
27 BAR.NANDUR GHORPADWADI THAKUR RAKHI RANJITSINGH उपाध्यापक 
28 BAR.NANDUR GHORPADWADI BHAND TULJA MANJABAPU उपाध्यापक 
29 BAR.NANDUR GHORPADWADI GAYAKWAD SACHIN HANUMANTA उपाध्यापक 
30 BAR.NANDUR KHONDOBAWADI (DIGRAS) THAKARE ARUNA JAIVANT उपाध्यापक 
31 BAR.NANDUR KHONDOBAWADI (DIGRAS) LONDHE SUNIL SAKHARAM उपाध्यापक 
32 BAR.NANDUR KURANWADI GIRGUNE GOVIND MARUTI मुख्याध्यापक 
33 BAR.NANDUR KURANWADI GORE MACHINDRA EKNATH पदवीधर 
34 BAR.NANDUR KURANWADI CHAWHAN BABASAHEB SHANKAR पदवीधर 
35 BAR.NANDUR KURANWADI MARBHAL RAJENDRA TUKARAM पदवीधर 
36 BAR.NANDUR KURANWADI TELORE SANJAY GORAKSHANATH उपाध्यापक 
37 BAR.NANDUR KURANWADI PAWAR RAMESH LAKSHMAN उपाध्यापक 
38 BAR.NANDUR KURANWADI VIGHNE DEVENDRA PRALHAD उपाध्यापक 
39 BAR.NANDUR MAHUWASTI (NANDUR) KULKARNI SHILPA VASANT उपाध्यापक 
40 BAR.NANDUR MAHUWASTI (NANDUR) GUNJAL SUNITA MURLIDHAR उपाध्यापक 
41 BAR.NANDUR MALHARWADI TANPURE KAMAL BABURAO उपाध्यापक 
42 BAR.NANDUR MALHARWADI ARAGADE ROHINI RAVINDRA उपाध्यापक 
43 BAR.NANDUR MANDLIKAKHADA (NANDUR) PARDESHI PRAFULLSING PRATAPSIN उपाध्यापक 
44 BAR.NANDUR MANDLIKAKHADA (NANDUR) KHARAT MARUTI GANGADHAR उपाध्यापक 
45 BAR.NANDUR MANDLIKAKHADA (NANDUR) GAYAKAWAD LATA BHAU उपाध्यापक 
46 BAR.NANDUR MANDLIKAKHADA (NANDUR) RASKAR KIRAN CHANGDEO उपाध्यापक 
47 BAR.NANDUR MANDLIKAKHADA (NANDUR) BHALEKAR NITIN GANPAT उपाध्यापक 
48 BAR.NANDUR MOMINAKHADA YESKAR ASHA BAJIRAO मुख्याध्यापक 
49 BAR.NANDUR MOMINAKHADA SHAIKH SUBHAN FAKIRMOHAMMD पदवीधर 
50 BAR.NANDUR MOMINAKHADA RAUT BALASAHEB SAYAJI पदवीधर 
51 BAR.NANDUR MOMINAKHADA CHUMBHALAKAR SUNIL RANGNATH उपाध्यापक 
52 BAR.NANDUR MOMINAKHADA BHINGARDIVE SUBHASH SAMBHAJI उपाध्यापक 
53 BAR.NANDUR MOMINAKHADA BHOSALE SHOBHA DADA उपाध्यापक 
54 BAR.NANDUR MOMINAKHADA AHER SUREKHA BABURAO उपाध्यापक 
55 BAR.NANDUR MOMINAKHADA KATURE SUVARNA PATILBA उपाध्यापक 
56 BAR.NANDUR MOMINAKHADA RODE SAVITA JAGANNATH उपाध्यापक 
57 BAR.NANDUR SUBHEDAR-GADHE(MALHARWADI PANDIT SAVITA CHANDRAKANT उपाध्यापक 
58 BAR.NANDUR SUBHEDAR-GADHE(MALHARWADI ARNYE CHANDRAKANT UDAWABABA उपाध्यापक 
59 BAR.NANDUR VANJARWADI (NANDUR) KATE NIRMALA VAMANRAO उपाध्यापक 
60 BAR.NANDUR VANJARWADI (NANDUR) GAYAKAWAD VIJAYA VASANT उपाध्यापक 
61 BHAT.WASTI BELKARWASTI (TAMBHERE) DHIMATE PUSHAPA POPAT उपाध्यापक 
62 BHAT.WASTI BELKARWASTI (TAMBHERE) DHALE SEEMA DILIP उपाध्यापक 
63 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) KANGANKAR TARABAI EKNATH मुख्याध्यापक 
64 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) BHUSAL SANGITA RANGNATH उपाध्यापक 
65 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) TAJANE SUNITA YASHAWANT उपाध्यापक 
66 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) GUND HIRAMAN MADHAV उपाध्यापक 
67 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) GAGARE PRAMILA DAMODHAR उपाध्यापक 
68 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) KHOMANE SANGITA CHANDAR उपाध्यापक 
69 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) KORULKAR VANDANA ASHOK उपाध्यापक 
70 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) DESHAMUKH SHITAL HARIBHAU उपाध्यापक 
71 BHAT.WASTI BHATARKARWASTI(CHINCHOLI) BALSANE CHAYA SAMBHAJI उपाध्यापक 
72 BHAT.WASTI BHUJADIWASTI (TANDULNER) KADAM ANKUSH RAMBHAU उपाध्यापक 
73 BHAT.WASTI BHUJADIWASTI (TANDULNER) GAGARE JALINDAR PANDURANG उपाध्यापक 
74 BHAT.WASTI CHINCHOLI MAHAJAN SUSHAMA MADHUKAR उपाध्यापक 
75 BHAT.WASTI GADHEWASTI (KOLHAR KD) ADSUL VIJAYA GIRIDHAR उपाध्यापक 
76 BHAT.WASTI GADHEWASTI (KOLHAR KD) GADE ARUN RAMNATH उपाध्यापक 
77 BHAT.WASTI GAGAREWASTI (TAMBHERE) PATHAN ANSAR GULAB उपाध्यापक 
78 BHAT.WASTI GAGAREWASTI (TAMBHERE) SHAIKH SHPHIYODDIN YASIN उपाध्यापक 
79 BHAT.WASTI GANESHWADI (KOLHAR KD) SUMBE DHONDIBHAU BHIVAJI उपाध्यापक 
80 BHAT.WASTI GANESHWADI (KOLHAR KD) LOKHANDE CHANDRAKANT SUKHADEO उपाध्यापक 
81 BHAT.WASTI JU.TANDULNER GAOTHAN SAKURE SANDIP SAMPAT उपाध्यापक 
82 BHAT.WASTI JU.TANDULNER GAOTHAN KUMKAR RANJANA DNYANDEO उपाध्यापक 
83 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD ZINE SAIBAI BHASKAR मुख्याध्यापक 
84 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD TAMBE SHARAD GORAKSHANATH उपाध्यापक 
85 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD PATHARE VIDYA SURESH उपाध्यापक 
86 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD TAMBE USHA MADHAV उपाध्यापक 
87 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD SHINDE ANIL KHANDU उपाध्यापक 
88 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD BANGOSAVI MIRA SHANKAR उपाध्यापक 
89 BHAT.WASTI KOLHAR KHURD PAWAR RENUKA WAMANRAO उपाध्यापक 
90 BHAT.WASTI KOMBADWADI (KOLHAR KD) PANSAMBAL VINAYAK HARIDAS उपाध्यापक 
91 BHAT.WASTI KOMBADWADI (KOLHAR KD) DERE SHIVAJI SURYABHAN उपाध्यापक 
92 BHAT.WASTI LAXMIWADI (RAMPUR) SAJAN HAUSHINATH PARAJI उपाध्यापक 
93 BHAT.WASTI LAXMIWADI (RAMPUR) AKOLKAR MINA NIVRUTTI उपाध्यापक 
94 BHAT.WASTI PANJABIWASTI (TAMBHERE) SHAIKH HAMID RAPHIKAHAMAD उपाध्यापक 
95 BHAT.WASTI PANJABIWASTI (TAMBHERE) MUSMADE PARAJI SAHEBRAO उपाध्यापक 
96 BHAT.WASTI PATILWADI (KOLHAR KD) GARGUND BALASAHEB MADHAV उपाध्यापक 
97 BHAT.WASTI PATILWADI (KOLHAR KD) PAGDAL ANITH ARVIND उपाध्यापक 
98 BHAT.WASTI PATILWADI (KOLHAR KD) VAISHNAV SANTOSH ASHOKDAS उपाध्यापक 
99 BHAT.WASTI RAMPUR SONAWANE RANJANA SHASHIKANT उपाध्यापक 
100 BHAT.WASTI RAMPUR FULE ANITA BABAN उपाध्यापक 
101 BHAT.WASTI RAMPUR MULE SUREKHA TUKARAM उपाध्यापक 
102 BHAT.WASTI SAHAKARWASTI (TAMBHERE) PATHARE SANGITA VITTHAL उपाध्यापक 
103 BHAT.WASTI SAHAKARWASTI (TAMBHERE) MHASKULE JYOTI BHAGUJI उपाध्यापक 
104 BHAT.WASTI SAWATAMAHARAJ (KOLHAR KD) DUBE YOGITA SUBHASH उपाध्यापक 
105 BHAT.WASTI SAWATAMAHARAJ (KOLHAR KD) SHIRASATH SHARADA RAVINDRA उपाध्यापक 
106 BHAT.WASTI SHELARWASTI (TAMBHERE) SUMBE MANGAL ANJABAPU उपाध्यापक 
107 BHAT.WASTI SHELARWASTI (TAMBHERE) GULAVE ASHABAI MURLIDHAR उपाध्यापक 
108 BHAT.WASTI SUBHASHWADI (KOLHAR KD) SHINDE MANISHA RAMDAS उपाध्यापक 
109 BHAT.WASTI SUBHASHWADI (KOLHAR KD) DHINDALE GOVIND SONU उपाध्यापक 
110 BHAT.WASTI TAMBHERE NANGARE PRASAD RATNAKAR उपाध्यापक 
111 BHAT.WASTI TAMBHERE BODHE SMITA RAMCHANDRA उपाध्यापक 
112 BHAT.WASTI TAMBHERE MAINKAR GAURI SHAMRAO शिक्षणसेवक 
113 BHAT.WASTI TANDULNER KAMBALE REVANNATH VISHWANATH उपाध्यापक 
114 BHAT.WASTI TANDULNER KADALE NILA MOHAN उपाध्यापक 
115 DE.PRAVARA AMBI NAKADE DATTATRY DAULAT उपाध्यापक 
116 DE.PRAVARA AMBI SONAWANE HARISHCHANDRA BHALCHA उपाध्यापक 
117 DE.PRAVARA AMBI GAYAKAWAD MITHUN MOHANRAO उपाध्यापक 
118 DE.PRAVARA AMBI RAYASKAR RAMDAS DHONDIBA उपाध्यापक 
119 DE.PRAVARA BODHEGAON JAGATAP DIPAK BALBHIM उपाध्यापक 
120 DE.PRAVARA BODHEGAON PAWAR PRASHANT DHARMARAJ उपाध्यापक 
121 DE.PRAVARA CHANDEGAON THOKAL MALHARI MADHAV उपाध्यापक 
122 DE.PRAVARA CHANDEGAON BHAWAR SWATI AMBADAS उपाध्यापक 
123 DE.PRAVARA CHANDEGAON VAYDANDE MANDAKINI BABURAO उपाध्यापक 
124 DE.PRAVARA CHANDEGAON PALVE SWATI SAHADU उपाध्यापक 
125 DE.PRAVARA CHANDEGAON PAWAR GITARAM SURESH उपाध्यापक 
126 DE.PRAVARA CHAWHANWASTI (DEOLALI) KACHARE MUKESH MOHAN उपाध्यापक 
127 DE.PRAVARA CHAWHANWASTI (DEOLALI) MANSURI SHABANAM LALAMIYA उपाध्यापक 
128 DE.PRAVARA DE.PRAVARA (URDU) SHAH JAKIR HUSENRUSUL मुख्याध्यापक 
129 DE.PRAVARA DE.PRAVARA (URDU) JAHAGIRDAR ASEFA ABDULRASHID पदवीधर 
130 DE.PRAVARA DE.PRAVARA (URDU) SHAIKH KALIM MAHEBUB उपाध्यापक 
131 DE.PRAVARA DE.PRAVARA (URDU) SHAIKH MOHAMMADBADAR BANESAHAB उपाध्यापक 
132 DE.PRAVARA DE.PRAVARA (URDU) MOHAMMAD ASIF IQBAL ASIF उपाध्यापक 
133 DE.PRAVARA DE.PRAVARA (URDU) SHAIKH NAZIYA MOHAMMADGAUS उपाध्यापक 
134 DE.PRAVARA DEOLALI BANGALA GURAV MINAKUMARI DATTATRAYA उपाध्यापक 
135 DE.PRAVARA DEOLALI BANGALA BHALERAO SANJAY DATTATRAY उपाध्यापक 
136 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA KHRISTI ASHA VITTHAL मुख्याध्यापक 
137 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA PISE KAMAL DAGADU उपाध्यापक 
138 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA SHELAR SUNITA GOPINATH उपाध्यापक 
139 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA DHAS ANJALI BALIRAM उपाध्यापक 
140 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA KADAM VISHWANATH MARUTI उपाध्यापक 
141 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA BACHAKAR PRABHU DHONDIBA उपाध्यापक 
142 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA BEDARE SANGITA RAMCHANDRA उपाध्यापक 
143 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA CHILEKAR CHARUSHILA SURESH उपाध्यापक 
144 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA KHANDAGALE NAVNATH BABASAHEB उपाध्यापक 
145 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA OHOL MANOJ VINAYAK उपाध्यापक 
146 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA THOMBARE DIPALI RATAN उपाध्यापक 
147 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA SHINDE DEWAYANI RAOJI उपाध्यापक 
148 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA THOMBARE SULABHA SURESH उपाध्यापक 
149 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA KULKARNI ABHIJIT ARVIND उपाध्यापक 
150 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA POL VIKAS YOSEF उपाध्यापक 
151 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA JATADE SANTOSH BALKRUSHANA उपाध्यापक 
152 DE.PRAVARA DEOLALI PRAVARA JOSHI SWATI KHANDERAO उपाध्यापक 
153 DE.PRAVARA DHUSWASTI (DEOLALI) MEDHE ANNASAHEB ROHIDAS उपाध्यापक 
154 DE.PRAVARA DHUSWASTI (DEOLALI) HAREL DINESH SHIVAJI उपाध्यापक 
155 DE.PRAVARA GADAKHWASTI (DEOLALI) NARAWADE MACHHINDRA SAVALERAM उपाध्यापक 
156 DE.PRAVARA GADAKHWASTI (DEOLALI) NAVALE KISHOR MURLIDHAR उपाध्यापक 
157 DE.PRAVARA INAMWASTI (DEOLALI) ZAREKAR JAYSHRI GAJANAN उपाध्यापक 
158 DE.PRAVARA INAMWASTI (DEOLALI) NIMGAONKAR NAMRATA NAYANSUKH उपाध्यापक 
159 DE.PRAVARA KADAMCLASS (DEOLALI) JOSHI VRUSHALI SHASHIKANT उपाध्यापक 
160 DE.PRAVARA KADAMCLASS (DEOLALI) GHORAPADE VIJAYA PANDURANG उपाध्यापक 
161 DE.PRAVARA KESAPUR RAHINJ SAVITA SAVALERAM उपाध्यापक 
162 DE.PRAVARA KESAPUR GAWALI VANDANA LAXMAN उपाध्यापक 
163 DE.PRAVARA KESAPUR DALVI VILAS SOMNATH शिक्षणसेवक 
164 DE.PRAVARA MUSMADEWASTI (DEOLALI) ABHALE RAGHUNATH PARVATI उपाध्यापक 
165 DE.PRAVARA MUSMADEWASTI (DEOLALI) BOMBE PRATIBHA NARAYAN उपाध्यापक 
166 DE.PRAVARA MUSMADEWASTI (DEOLALI) SOLSE SANDIP NIVRUTTI उपाध्यापक 
167 DE.PRAVARA MUSMADEWASTI (DEOLALI) MORE LALIT MANOHAR उपाध्यापक 
168 DE.PRAVARA NEW MODERNFARM (DEOLALI) KIRTANE ASHOK BHOJIBA उपाध्यापक 
169 DE.PRAVARA NEW MODERNFARM (DEOLALI) KOLASE REVANNTH GOVIND उपाध्यापक 
170 DE.PRAVARA SHETEWADI (DEOLALI) MOTE GANESH PANDHARINATH उपाध्यापक 
171 DE.PRAVARA SHETEWADI (DEOLALI) PATIL PRAFULL ANIL उपाध्यापक 
172 DE.PRAVARA VANI-WARAKHADE (DEOLALI) SHAIKH ALTAF ABBAS उपाध्यापक 
173 DE.PRAVARA VANI-WARAKHADE (DEOLALI) BARDE VITTHAL BABAN उपाध्यापक 
174 DESWANDI ARADGAON UDMALE RAJU LAKSHAMAN उपाध्यापक 
175 DESWANDI ARADGAON NAGADE DATTATRY KERBA उपाध्यापक 
176 DESWANDI ARADGAON NARODE JYOTI RANGNATH उपाध्यापक 
177 DESWANDI ARADGAON SHETE SANGITA POPAT उपाध्यापक 
178 DESWANDI ARADGAON GADE JYOTI RAMBHAU उपाध्यापक 
179 DESWANDI DESWANDI INGALE UDDHAV TUKARAM उपाध्यापक 
180 DESWANDI DESWANDI TAMNAR SAMPAT BAPU उपाध्यापक 
181 DESWANDI DESWANDI BANDE SUNITA SAKHARAM उपाध्यापक 
182 DESWANDI DESWANDI KANDEKAR VANDANA EKNATH उपाध्यापक 
183 DESWANDI DESWANDI THUBE ARCHANA APPASAHEB उपाध्यापक 
184 DESWANDI INGALEWASTI (ARADGAON) SONAWANE SHAMAL ANNASAHEB उपाध्यापक 
185 DESWANDI INGALEWASTI (ARADGAON) DHERE SANJAY RADHAKRUSHNA उपाध्यापक 
186 DESWANDI JADHAVWASTI (ARADGAON) SHINDE SHITAL VILAS उपाध्यापक 
187 DESWANDI JADHAVWASTI (ARADGAON) MUKHYEDAL SHILA RATAN उपाध्यापक 
188 DESWANDI KENDAL BK TIJORE NUTAN MARKS उपाध्यापक 
189 DESWANDI KENDAL BK JASUD KALAVATI RANGANATH उपाध्यापक 
190 DESWANDI KENDAL BK GOSAVI JYOTI LAXMAN उपाध्यापक 
191 DESWANDI KENDAL BK PATHAN NURNAJAR USUFKHAN उपाध्यापक 
192 DESWANDI KONDHAWAD RAUT KALYAN MARUTI पदवीधर 
193 DESWANDI KONDHAWAD MAHANDULE MINAKSHI BALAJI पदवीधर 
194 DESWANDI KONDHAWAD MANDALIK MANISHA RAMDAS उपाध्यापक 
195 DESWANDI KONDHAWAD GAYAKAWAD MANISHA SHANTARAM उपाध्यापक 
196 DESWANDI KONDHAWAD AMALE BALU KANHU उपाध्यापक 
197 DESWANDI KONDHAWAD TUPE CHAYA KARBHARI उपाध्यापक 
198 DESWANDI KONDHAWAD DHAGE KAVITA PANDHARINATH उपाध्यापक 
199 DESWANDI RAHURI KD DATIR VATSALA KARBHARI उपाध्यापक 
200 DESWANDI RAHURI KD PURI SUNITA DNYANOBA उपाध्यापक 
201 DESWANDI RAHURI KD KULKARNI SANJAY DADASAHEB उपाध्यापक 
202 DESWANDI RAHURI KD SHELAR SHAILABAI BALASAHEB उपाध्यापक 
203 DESWANDI RAHURI KD (URDU) KHAN SHAMSHAD AB.RAJJAK उपाध्यापक 
204 DESWANDI RAHURI KD (URDU) SHAIKH ASAMABEGAM KHURSHID AHM उपाध्यापक 
205 DESWANDI SHILEGAON SONAWANE LAXMAN BABURAO मुख्याध्यापक 
206 DESWANDI SHILEGAON SHELKE BHARTI EKNATH पदवीधर 
207 DESWANDI SHILEGAON AWATE DASHARATH GOVIND पदवीधर 
208 DESWANDI SHILEGAON DEVARE BALKRISHNA SHANKAR उपाध्यापक 
209 DESWANDI SHILEGAON GIRGUNE SANTOSH NIVRUTTI उपाध्यापक 
210 DESWANDI SHILEGAON JEJURKAR GORAKSHANATH HARIBHAU उपाध्यापक 
211 DESWANDI SHILEGAON GHAWATE SIMA VIJAY उपाध्यापक 
212 DESWANDI SHILEGAON DHAMANE JAYASHRI RAMCHANDRA उपाध्यापक 
213 DESWANDI SHIRSATHWASTI (DESWANDI) GAYAKWAD ANITA RAMBHAU उपाध्यापक 
214 DESWANDI SHIRSATHWASTI (DESWANDI) ZAWARE GANESH POPAT उपाध्यापक 
215 DESWANDI TAMNARAKHADA MEHETRE UMESH DATTATRY उपाध्यापक 
216 DESWANDI TAMNARAKHADA MEHETRE KALPANA UMESH उपाध्यापक 
217 DESWANDI TAMNARAKHADA KAKADE RAJARAM KISAN उपाध्यापक 
218 DESWANDI TAMNARAKHADA KARDILE DATTATRYA LAHANU उपाध्यापक 
219 DESWANDI TANDULWADI KADALI MACHINDRA SUDHAKAR उपाध्यापक 
220 DESWANDI TANDULWADI PADALE MANDA CHHAGAN उपाध्यापक 
221 DESWANDI TANDULWADI BHOGE JYOTI SHIVAJI उपाध्यापक 
222 DESWANDI VANEWASTI (ARADGAON) MANDAGE PRAKASH KUSHABHAU उपाध्यापक 
223 DESWANDI VANEWASTI (ARADGAON) JADHAV VIKRAM VASANTRAO उपाध्यापक 
224 DESWANDI VITTHALWADI (KENDAL BK) ROHAKALE GANESH DEORAM उपाध्यापक 
225 DESWANDI VITTHALWADI (KENDAL BK) NALKAR ARCHANA APPASAHEB उपाध्यापक 
226 GUHA DAWANGAON ANAP SANJAY KARBHARI उपाध्यापक 
227 GUHA DAWANGAON SOMAVATE NANASAHEB KACHARU उपाध्यापक 
228 GUHA GANDHIWADI (AMLNER) SHINDE DATTATRYA TUKARAM उपाध्यापक 
229 GUHA GANDHIWADI (AMLNER) WAGH SHIVAJI PANDHARINATH उपाध्यापक 
230 GUHA GANESHWADI (DAWNGAON) KORADKAR SHARADA GANGADHAR उपाध्यापक 
231 GUHA GANESHWADI (DAWNGAON) KHANDAGALE VISHAL TARACHAND उपाध्यापक 
232 GUHA GANESHWADI (DAWNGAON) DHUMAL KALPANA PANDITRAO शिक्षणसेवक 
233 GUHA GANGAPUR SONAWANE SAMPAT JAYAVANT उपाध्यापक 
234 GUHA GANGAPUR KEDARE PRAKASH SITARAM उपाध्यापक 
235 GUHA GUHA BHANAGE SUNITA KISHOR मुख्याध्यापक 
236 GUHA GUHA BOBADE SANJAY RAMKRUSHNA पदवीधर 
237 GUHA GUHA MANSURI USUF SARDAR पदवीधर 
238 GUHA GUHA ARU CHAYA BAJARANG उपाध्यापक 
239 GUHA GUHA KOLASE SHOBHA BALASAHEB उपाध्यापक 
240 GUHA GUHA BHAKARE SUREKHA LAXMAN उपाध्यापक 
241 GUHA GUHA SALAVI SHILPA PITAR उपाध्यापक 
242 GUHA GUHA AMALE YASHWANT GANGADHAR उपाध्यापक 
243 GUHA HANUMANWADI (PIMP FUNAGI) CHAWHAN BHIMARAJ BAPURAO उपाध्यापक 
244 GUHA HANUMANWADI (PIMP FUNAGI) GAYAKAWAD DILIP VINAYAK उपाध्यापक 
245 GUHA KOLASEWASTI (GUHA) ZAREKAR CHARUSHILA NAMDEO उपाध्यापक 
246 GUHA KOLASEWASTI (GUHA) DESPANDE SIMA SHASHIKANT उपाध्यापक 
247 GUHA LAMDE-PATHAN (GUHA) BHANGARE SUDHAKAR KASHINAHT उपाध्यापक 
248 GUHA LAMDE-PATHAN (GUHA) VARPE DATTATRY JAGANNATH उपाध्यापक 
249 GUHA LANDEWADI (SANKRAPUR) DHAS VIJAYA DATTATRY उपाध्यापक 
250 GUHA LANDEWADI (SANKRAPUR) YETALE LAXMI RAOSAHEB उपाध्यापक 
251 GUHA LANDEWADI (SANKRAPUR) INAMDAR JAKIYA BABASAHAB उपाध्यापक 
252 GUHA LANDEWADI (SANKRAPUR) AMBEKAR SUPRIYA JANKU उपाध्यापक 
253 GUHA MADANEWASTI (GUHA) WAGHACHAURE VANDANNA SANJAY उपाध्यापक 
254 GUHA MADANEWASTI (GUHA) MADANE BALASAHEB RADHAKISAN उपाध्यापक 
255 GUHA PIMPALGAO FUNGI OHOL BABAN VILAS पदवीधर 
256 GUHA PIMPALGAO FUNGI DESHAMUKH YOGESH SHARADCHANDRA पदवीधर 
257 GUHA PIMPALGAO FUNGI TANDULWADE VISHWAS NARAYAN उपाध्यापक 
258 GUHA PIMPALGAO FUNGI SONAWANE SAMBHAJI MARUTI उपाध्यापक 
259 GUHA PIMPALGAO FUNGI GHODAKE ASHA SAHEBRAO उपाध्यापक 
260 GUHA SANKRAPUR ANGARKHE SUBHASH EKNATH उपाध्यापक 
261 GUHA SANKRAPUR TAMBE SARASRAM POPAT उपाध्यापक 
262 GUHA URHEWASTI (GUHA) DHUMAL NIVRUTTI GORAKSHANATH उपाध्यापक 
263 GUHA URHEWASTI (GUHA) BHINGARDIVE ANURADHA DNYNIYAL उपाध्यापक 
264 GUHA WABALEWASTI (GUHA) DESHAPANDE JAYA CHANDRASHEKHAR उपाध्यापक 
265 GUHA WABALEWASTI (GUHA) RAJGURU ANURADHA MUKUNDRAO उपाध्यापक 
266 KANGAR ADABHAIWASTI (KANGAR) SUTAR RAJENDRA BHAUSAHEB उपाध्यापक 
267 KANGAR ADABHAIWASTI (KANGAR) ADBHAI SANJAY BHASKAR उपाध्यापक 
268 KANGAR BALAMEWASTI (VADNER) WABALE GORAKHA KASHINATH उपाध्यापक 
269 KANGAR BALAMEWASTI (VADNER) DIVE VIJAY YOSEF उपाध्यापक 
270 KANGAR BALAME-YELE (VADNER) SANSARE BALASAHEB GUJABA उपाध्यापक 
271 KANGAR BALAME-YELE (VADNER) TIJORE LEVIYA ASHOK उपाध्यापक 
272 KANGAR CHINCHAWIHIRE SHAIKH BASHIR MO.KASIM उपाध्यापक 
273 KANGAR CHINCHAWIHIRE RODE DATTATRY BAPU उपाध्यापक 
274 KANGAR CHINCHAWIHIRE BORDE SARITA MADHUKAR उपाध्यापक 
275 KANGAR CHINCHAWIHIRE CHANDAGE RUPALI BHAGWAN उपाध्यापक 
276 KANGAR CHINCHAWIHIRE PAWAR LATA SUKHADEO उपाध्यापक 
277 KANGAR DIVEWASTI (VADNER) BORUDE SHARAD MURALIDHAR उपाध्यापक 
278 KANGAR DIVEWASTI (VADNER) KOTKAR SANDIP BALU शिक्षणसेवक 
279 KANGAR GADHEWASTI (KANGAR) KAKADE VITTHAL RAGHUNATH उपाध्यापक 
280 KANGAR GADHEWASTI (KANGAR) ARNGALE BALASAHEB BHIMRAJ उपाध्यापक 
281 KANGAR GANEGAON GUNJAL SUNIL GOVIND उपाध्यापक 
282 KANGAR GANEGAON ADEP SANGITA PRADIP उपाध्यापक 
283 KANGAR GANEGAON BHALERAO MAHESH YOSEF उपाध्यापक 
284 KANGAR GHADAGEWASTI (KANGAR) NIMSE JASHREE MARUTI उपाध्यापक 
285 KANGAR GHADAGEWASTI (KANGAR) DIVE VILAS BANSI उपाध्यापक 
286 KANGAR KANGAR VAYAL SANJAY KAPILESHWAR उपाध्यापक 
287 KANGAR KANGAR ROKADE KIRAN BALASAHEB उपाध्यापक 
288 KANGAR KANGAR AVASARKAR MAHESH GOVIND उपाध्यापक 
289 KANGAR KANGAR PACHAPIND KALPANA ASHOK उपाध्यापक 
290 KANGAR KANGAR NIRGUDE SWAPNALI ROHIT उपाध्यापक 
291 KANGAR KANGAR GOSAVI SATYAVATI RAMANAND उपाध्यापक 
292 KANGAR KANGAR SHEVALE PRADNYA PRABHAKAR उपाध्यापक 
293 KANGAR KANGAR URDU SHAIKH FARAHAT ANJUM उपाध्यापक 
294 KANGAR KANGAR URDU SHAIKH ANJUM ISHAK उपाध्यापक 
295 KANGAR PRASADNAGAR (DEOLALI) DHELE BABISAROJA NARAYANRAO उपाध्यापक 
296 KANGAR PRASADNAGAR (DEOLALI) PAWAR SHUBHADA BABANRAO उपाध्यापक 
297 KANGAR PRASADNAGARURDU (DEOLALI) SAYYAD MADINA SIKANDAR उपाध्यापक 
298 KANGAR PRASADNAGARURDU (DEOLALI) SAYYAD TAUSIF CHANDSAHAB उपाध्यापक 
299 KANGAR VADNER SHINDE GORAKSHA KARBHARI मुख्याध्यापक 
300 KANGAR VADNER KHARADE SARASWATI NAMDEO पदवीधर 
301 KANGAR VADNER SHAIKH LATIF KADARBHAI पदवीधर 
302 KANGAR VADNER SALUNKE SUVARNA SHEVRAJ उपाध्यापक 
303 KANGAR VADNER RANSING SUREKHA SHARAD उपाध्यापक 
304 KANGAR VADNER RANSINGH SHARAD BALASAHEB उपाध्यापक 
305 KANGAR WARAGHUDEWASTI (KANGAR) BARAVEKAR DATTATRY NIVRUTTI उपाध्यापक 
306 KANGAR WARAGHUDEWASTI (KANGAR) JADHAV BALASAHEB BANDU उपाध्यापक 
307 MHAISGAON AGREWADI (MHAISGAON) VIDHATE SUKHADEO RAMCHANDRA उपाध्यापक 
308 MHAISGAON AGREWADI (MHAISGAON) AMBEKAR KAMAL KESHAV उपाध्यापक 
309 MHAISGAON AMBEKARWASTI (KOLEWADI) REPALE AJIT KISANRAO उपाध्यापक 
310 MHAISGAON AMBEKARWASTI (KOLEWADI) AMBEKAR MIRA ANANDA उपाध्यापक 
311 MHAISGAON BULEPATHAR (CHIKHALTHAN) ZAWARE SUNIL MARUTI उपाध्यापक 
312 MHAISGAON BULEPATHAR (CHIKHALTHAN) KAKADE CHANGDEO RAGHUNATH उपाध्यापक 
313 MHAISGAON CHIKHALTHAN JADHAV SHARAD SAKHARAM मुख्याध्यापक 
314 MHAISGAON CHIKHALTHAN CHAUDHARI HANUMANT MARUTI पदवीधर 
315 MHAISGAON CHIKHALTHAN BHALEKAR PRLHAD MANJABA पदवीधर 
316 MHAISGAON CHIKHALTHAN NAVALE SURESH VITTHAL उपाध्यापक 
317 MHAISGAON CHIKHALTHAN PUJARI PRATHIBHA DNYANDEO उपाध्यापक 
318 MHAISGAON CHIKHALTHAN GADEKAR SANTOSH DAULAT उपाध्यापक 
319 MHAISGAON CHIKHALTHAN GAWARI SHARAD DHONDIBA उपाध्यापक 
320 MHAISGAON CHIKHALTHAN SAROKTE YOGESH KASHINATH उपाध्यापक 
321 MHAISGAON DARADGAONTHADI BHANAGADE KUSHAHARI GOVIND मुख्याध्यापक 
322 MHAISGAON DARADGAONTHADI ANTRE GOKUL PATILBA पदवीधर 
323 MHAISGAON DARADGAONTHADI VARPE DILIP NANASAHEB पदवीधर 
324 MHAISGAON DARADGAONTHADI NARAWADE NANASAHEB VITHOBA उपाध्यापक 
325 MHAISGAON DARADGAONTHADI GAYAKAWAD SANGITA MHATARBA उपाध्यापक 
326 MHAISGAON DARADGAONTHADI BHANDKOLI SANJAY BHIKAJI उपाध्यापक 
327 MHAISGAON DARADGAONTHADI KACHARE KUNDALIK SANTU उपाध्यापक 
328 MHAISGAON DARADGAONTHADI SHINDE POPAT BALASAHEB शिक्षणसेवक 
329 MHAISGAON GAGAREWASTI (MHAISGAON) SHENGAL GANESH RAKHAMA उपाध्यापक 
330 MHAISGAON GAGAREWASTI (MHAISGAON) GAGRE USHA RANGANATH उपाध्यापक 
331 MHAISGAON KOKATEWASTI (KOLEWADI) GHIGE NANABHAU KASHINATH उपाध्यापक 
332 MHAISGAON KOKATEWASTI (KOLEWADI) PAWAR AKSHAY SHIVAJI शिक्षणसेवक 
333 MHAISGAON KOLEWADI PULATE DATTATRY KISAN पदवीधर 
334 MHAISGAON KOLEWADI DATIR SUBHASH VITTHAL पदवीधर 
335 MHAISGAON KOLEWADI GAGARE DNYANDEO GOVARDHAN उपाध्यापक 
336 MHAISGAON KOLEWADI MUTHE KISAN KUSHABA उपाध्यापक 
337 MHAISGAON KOLEWADI NAGAPURE RUPALI BABANRAO उपाध्यापक 
338 MHAISGAON KURANWASTI (CHIKHALTHAN) VAYAL SAKHAHARI KAPILESHWAR उपाध्यापक 
339 MHAISGAON KURANWASTI (CHIKHALTHAN) BARAVE POPAT MURLIDHAR उपाध्यापक 
340 MHAISGAON LEMBHEWADI (KOLEWADI) DIGHE BABJI GOVIND उपाध्यापक 
341 MHAISGAON LEMBHEWADI (KOLEWADI) PARADHI VIJAY VISHWANATH उपाध्यापक 
342 MHAISGAON MAYARANI (DARADGAON) DATIR NAMDEO LAXMAN उपाध्यापक 
343 MHAISGAON MAYARANI (DARADGAON) AMBEKAR SONYABAPU CHIMAJI उपाध्यापक 
344 MHAISGAON MHAISGAON RAJE SHABNUR BASHIR मुख्याध्यापक 
345 MHAISGAON MHAISGAON KHAMKAR VISHANU GOPA उपाध्यापक 
346 MHAISGAON MHAISGAON KHARABI RAJENDRA BHIKA उपाध्यापक 
347 MHAISGAON MHAISGAON MISKIN KISHOR SURESH उपाध्यापक 
348 MHAISGAON MHAISGAON JADHAV SAVITA MAMATA उपाध्यापक 
349 MHAISGAON MHAISGAON SALUNKE BHAGAWAN BAPU उपाध्यापक 
350 MHAISGAON MHASKOBAWADI(CHIKHALTHAN) NAVALE AABA NAMDEO उपाध्यापक 
351 MHAISGAON MHASKOBAWADI(CHIKHALTHAN) DOMALE BALASAHEB LALA उपाध्यापक 
352 MHAISGAON NAIKWASTI (CHIKHALTHAN) GODE SANJAY BHARAT उपाध्यापक 
353 MHAISGAON NAIKWASTI (CHIKHALTHAN) BACHAKAR RANPATIL GANGARAM उपाध्यापक 
354 MHAISGAON RAJBETWASTI (CHIKHALTHAN) MENGAL PUSHPA BARAKU उपाध्यापक 
355 MHAISGAON RAJBETWASTI (CHIKHALTHAN) KAKADE RAJENDRA JAGANNATH उपाध्यापक 
356 MHAISGAON SHERI (CHIKHALTHAN) VAYAL NAMDEO SOMNATH उपाध्यापक 
357 MHAISGAON SHERI (CHIKHALTHAN) DUDHWADE SOMNATH NAMDEO उपाध्यापक 
358 MHAISGAON SHIVKHADAK (CHIKHALTHAN) GUNJAL VIJAY BHIMRAO उपाध्यापक 
359 MHAISGAON SHIVKHADAK (CHIKHALTHAN) KOLASE SHAHAJI MACHINDRA उपाध्यापक 
360 MHAISGAON THAKARWADI (CHIKHALTHAN) BAMBALE BALSHIVARAM YASHWANT उपाध्यापक 
361 MHAISGAON THAKARWADI (CHIKHALTHAN) VAYAL YADAV TULSHIRAM उपाध्यापक 
362 MHAISGAON THAKARWADI (MHAISGAON) DUKARE BABJI SAGAJI उपाध्यापक 
363 MHAISGAON THAKARWADI (MHAISGAON) KHARADE LATA MHALU उपाध्यापक 
364 SADE AWAJICHIWADI (JAMBHALI) HARDE DNYANESHWAR ROHIDAS उपाध्यापक 
365 SADE AWAJICHIWADI (JAMBHALI) SHAIKH SHAUKAT GULAB उपाध्यापक 
366 SADE BABHULGAO BACHAKAR KHANDU KASHINATH मुख्याध्यापक 
367 SADE BABHULGAO SHELKE ASHOK YADAVRAO पदवीधर 
368 SADE BABHULGAO KSHETRE SHILA VISHNU पदवीधर 
369 SADE BABHULGAO ABHALE SHILA SHIVAJI उपाध्यापक 
370 SADE BABHULGAO PATHAN JAMIL AFAJAL उपाध्यापक 
371 SADE BABHULGAO NIMASE SANGITA RAJENDRA उपाध्यापक 
372 SADE BABHULGAO KADAM SHAILENDRA AVINASH उपाध्यापक 
373 SADE BABHULGAO GAYAKAWAD UJWALA MADHUKAR उपाध्यापक 
374 SADE BANSICHIWADI (JAMBHALI) KAKADE PRAVIN DNYANDEO उपाध्यापक 
375 SADE BANSICHIWADI (JAMBHALI) BACHAKAR NANASAHEB SANTARAM उपाध्यापक 
376 SADE DHAMORI BK GAWALI MANGAL ANANDA उपाध्यापक 
377 SADE DHAMORI BK PARAKHE MANGAL SAYAJI उपाध्यापक 
378 SADE DHAMORI KD PATARE NAMDEO KONDAJI उपाध्यापक 
379 SADE DHAMORI KD PAGARE VILAS SHANKAR उपाध्यापक 
380 SADE DHAWALEWASTI (VAMBORI) CHITALE VIJAY BHIMRAJ उपाध्यापक 
381 SADE DHAWALEWASTI (VAMBORI) NALEGAOKAR ANJU GANPATRAO उपाध्यापक 
382 SADE GANGADHARWADI (VAVRATH) VIDHATE ANIL SHANKARRAO उपाध्यापक 
383 SADE GANGADHARWADI (VAVRATH) WALUNJ SHASHIKANT SHIVAJI उपाध्यापक 
384 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) SALUNKE SADHANA NAMDEO मुख्याध्यापक 
385 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) NAIK ANIL BABURAO पदवीधर 
386 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) SALAVE BAJIRAO CHANGDEO पदवीधर 
387 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) NAGTILAK MACHINDRA KISAN पदवीधर 
388 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) JADHAV VANDANA DEORAM उपाध्यापक 
389 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) HODGAR MIRABAI EKNATH उपाध्यापक 
390 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) BANKAR JYOTI DEORAM उपाध्यापक 
391 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) BACHAKAR KARBHARI BHAGAJI उपाध्यापक 
392 SADE GAUTUMBEAKHADA (RAHURI) VANARASE AMRUTA SUBHASH उपाध्यापक 
393 SADE GAVALIWASTI (KHADAMBE KD) GAYAKAWAD ALAKA BABURAO उपाध्यापक 
394 SADE GAVALIWASTI (KHADAMBE KD) YEKHE PALLAVI MADHUKAR उपाध्यापक 
395 SADE JAMBHALI JADHAV DEORAM SHIVANATH मुख्याध्यापक 
396 SADE JAMBHALI PATARE MACHINDRA NAMDEO पदवीधर 
397 SADE JAMBHALI ARAGADE RAVINDRA DATTATRY पदवीधर 
398 SADE JAMBHALI TAMBE SONYABAPU CHIMAJI उपाध्यापक 
399 SADE JAMBHALI SALAVI PANCHASHIL MADHUKAR उपाध्यापक 
400 SADE JAMBHALI KENDALE AJINATH SUDAMA उपाध्यापक 
401 SADE JAMBHALI LASHKARE SANTOSH HIRAMAN उपाध्यापक 
402 SADE KHADAKWADI (VARWANDI) SHENGAL SURESH CHANDAR उपाध्यापक 
403 SADE KHADAKWADI (VARWANDI) WAGHMARE SANDIP DIVAKAR उपाध्यापक 
404 SADE KHADAKWADI NAVI (VARWANDI HASABNIS DIPALI PRABHAKAR उपाध्यापक 
405 SADE KHADAKWADI NAVI (VARWANDI SHETSANDI SHRIKRUSHNA BHIMASHA उपाध्यापक 
406 SADE KHADAMBE BK DEVADHE SHAILA SHANKER उपाध्यापक 
407 SADE KHADAMBE BK BELDAR PRAVIN ASHOK उपाध्यापक 
408 SADE KHADAMBE KD ZAWARE GOKUL DADABHAU उपाध्यापक 
409 SADE KHADAMBE KD MURKUTE PRAVIN VISHNU उपाध्यापक 
410 SADE KHADAMBE KD DHAMANE BHARATI CHANDRAKANT उपाध्यापक 
411 SADE KHADAMBE KD DIKSHIT ARCHANA SUDHAKAR उपाध्यापक 
412 SADE KHADAMBE KD JADHAV RAOSAHEB MACHHINDRANATH उपाध्यापक 
413 SADE KOMBADWADI (VARWANDI) SHETE VINA VASANTRAO उपाध्यापक 
414 SADE KOMBADWADI (VARWANDI) PATHAN SUBHAN JAMAL उपाध्यापक 
415 SADE KUKKADVEDHE MARBHAL GORAKSHANATH KAWAJI मुख्याध्यापक 
416 SADE KUKKADVEDHE VAYAL  DADABHAU KAPILESHWAR पदवीधर 
417 SADE KUKKADVEDHE NAGARE DATTATRY RAMBHAU पदवीधर 
418 SADE KUKKADVEDHE KHOMANE PANDURANG NAMADEO उपाध्यापक 
419 SADE KUKKADVEDHE BANKAR SANTOSH BHAUSAHEB उपाध्यापक 
420 SADE KUKKADVEDHE DHAS SHITAL BALIRAM उपाध्यापक 
421 SADE KUKKADVEDHE WAGH MADHURI ASHOK उपाध्यापक 
422 SADE KUKKADVEDHE SALE ASHA BAPUSAHEB उपाध्यापक 
423 SADE MAHADEVWASTI (SADE) RATHOD PRAKASH KHEMRAJ उपाध्यापक 
424 SADE MAHADEVWASTI (SADE) PANDIT MANGESH ANANDA उपाध्यापक 
425 SADE MAHADEVWASTI (SADE) WAKADE VILAS HEMRAJ उपाध्यापक 
426 SADE MULANAGAR (VARWANDI) KHARMALE VITTHAL NANA उपाध्यापक 
427 SADE MULANAGAR (VARWANDI) PAKHARE SANJAY NATHA उपाध्यापक 
428 SADE PIMPRI-AVGHAD DESHAMUKH RAMCHANDRA BHAUSAHEB मुख्याध्यापक 
429 SADE PIMPRI-AVGHAD DAHATONDE NAMDEO DAMODHAR पदवीधर 
430 SADE PIMPRI-AVGHAD GHADAGE SUNIL RAMCHANDRA पदवीधर 
431 SADE PIMPRI-AVGHAD SHEWALE SHIVAJI ASHRU उपाध्यापक 
432 SADE PIMPRI-AVGHAD SHELKE SANJAY BHAGCHAND उपाध्यापक 
433 SADE PIMPRI-AVGHAD SHINDE ARVIND KARBHARI उपाध्यापक 
434 SADE PIMPRI-AVGHAD PANSARE CHAYA BABURAO उपाध्यापक 
435 SADE PIMPRI-AVGHAD SALAVE SUREKHA BALASAHEB उपाध्यापक 
436 SADE RAMABAINAGAR (DHAMORI BK) GHOLAP ANITA RAMKRUSHNA उपाध्यापक 
437 SADE RAMABAINAGAR (DHAMORI BK) KAMBALE MANISHA ROHIDAS उपाध्यापक 
438 SADE SADE BHAND MANISHA BAJIRAO उपाध्यापक 
439 SADE SADE RATHOD KAVITA PRABHAKAR उपाध्यापक 
440 SADE SADE DAHANE SUJATA MADHUKAR उपाध्यापक 
441 SADE SADE RAHATADE JYASHRI HARICHANDRA उपाध्यापक 
442 SADE SONAVANEWASTI (DHAMORI BK SONAWANE JAYASHREE SOMNATH उपाध्यापक 
443 SADE TARWADI (VAVRATH) SALKE PRADIP NANABHAU उपाध्यापक 
444 SADE TARWADI (VAVRATH) NARSALE SATISH DHONDIBHAU उपाध्यापक 
445 SADE THAKARWADI (VAVRATH) SALUNKE SUDAM BHASKAR उपाध्यापक 
446 SADE THAKARWADI (VAVRATH) DOIFODE DATTATRAY LAXMAN उपाध्यापक 
447 SADE THAKARWADI KAL (VAVRATH) GUNJAL BHAUSAHEB VISHANU उपाध्यापक 
448 SADE THAKARWADI KAL (VAVRATH) KEDAR BHAUSAHEB BHAGWAT उपाध्यापक 
449 SADE THAKARWADI-ALE (VAVRATH) DAWBHAT VIKAS SARASRAM उपाध्यापक 
450 SADE THAKARWADI-ALE (VAVRATH) KHADE RAMCHANDRA NIVRUTTI उपाध्यापक 
451 SADE VAMBORISTATION (KHADA KD) BARSE SANDHAYA AMBADAS उपाध्यापक 
452 SADE VAMBORISTATION (KHADA KD) KAMBALE SANJAY SHIVAJI उपाध्यापक 
453 SADE VAMBORISTATION (KHADA KD) JADHAV PALLAVI BALKRUSHANA उपाध्यापक 
454 SADE VAMBORISTATION (KHADA KD) LONDHE RAHUL MAHADEO उपाध्यापक 
455 SADE VAMBORISTATION (KHADA KD) THANAGE SANTOSH VITHOBA उपाध्यापक 
456 SADE VARWANDI KALE REKHA BAJIRAO उपाध्यापक 
457 SADE VARWANDI HAMBARDE MANGAL VITTHAL उपाध्यापक 
458 SADE VAVRATH SANGALE KIRAN LAXMAN उपाध्यापक 
459 SADE VAVRATH RAYAKAR PRASHANT MANSARAM उपाध्यापक 
460 SONGAO ANAPWADI (SONGAON) GHOLAP SAGAR BABAN शिक्षणसेवक 
461 SONGAO ANAPWADI (SONGAON) WAYDANDE GAHININATH PRAKASH शिक्षणसेवक 
462 SONGAO ANDHELEWASTI (NIMBHERE) REPALE JAYASHREE KISANRAO उपाध्यापक 
463 SONGAO ANDHELEWASTI (NIMBHERE) NAVAGIRE NANDKUMAR SATAVAJI उपाध्यापक 
464 SONGAO DIGHEWASTI (DHANORE) KALGUNDE MANGALA DHONDIBA मुख्याध्यापक 
465 SONGAO DIGHEWASTI (DHANORE) MUNDALIK RENUKA SHANKAR उपाध्यापक 
466 SONGAO DIGHEWASTI (DHANORE) SHRIGADI RANJANA BALKRISHNA उपाध्यापक 
467 SONGAO DIGHEWASTI (DHANORE) DOME SITABAI BABANRAO उपाध्यापक 
468 SONGAO DIGHEWASTI (DHANORE) BHASKAR SWATI RAMCHANDRA उपाध्यापक 
469 SONGAO DIGHEWASTI (DHANORE) MARBHAL SAVITA YADAV उपाध्यापक 
470 SONGAO DUKAREWASTI (MALEWADI) KADAM NANDU SAMBHAJI उपाध्यापक 
471 SONGAO DUKAREWASTI (MALEWADI) ANTRE SANDIP RAOSAHEB उपाध्यापक 
472 SONGAO DUKAREWASTI (MALEWADI) KULDHARAN SANJAY GOVIND उपाध्यापक 
473 SONGAO GHORPADEWASTI (KANADGAON) SHINDE PRABHAKAR SAKHARAM उपाध्यापक 
474 SONGAO GHORPADEWASTI (KANADGAON) GAGARE SHANKAR AHILAJI उपाध्यापक 
475 SONGAO IRRI. BANGALA (SATRAL) KAHAR LATA CHHANTU उपाध्यापक 
476 SONGAO IRRI. BANGALA (SATRAL) PATARE DEEPA LAXMAN उपाध्यापक 
477 SONGAO KADUWASTI (SATRAL) SHINDE RAJENDRA NARAYAN उपाध्यापक 
478 SONGAO KADUWASTI (SATRAL) SAJAN GORAKSHANATH PARAJI उपाध्यापक 
479 SONGAO KANADGAON ANAP SAHEBRAO KARBHARI उपाध्यापक 
480 SONGAO KANADGAON KOKATE KISAN GANPAT उपाध्यापक 
481 SONGAO KANADGAON SANSARE SUDHAKAR PRABHAKAR उपाध्यापक 
482 SONGAO KANADGAON MHASKE AMBADAS DIGAMBAR उपाध्यापक 
483 SONGAO LAWANWADI (TULAPUR) MEHER SATYAVAN NARAYAN उपाध्यापक 
484 SONGAO LAWANWADI (TULAPUR) KADAM CHANDRAKALA UTTAM उपाध्यापक 
485 SONGAO MAHARUKHWASTI (TULAPUR) GIRI DILIP YUVARAJ उपाध्यापक 
486 SONGAO MAHARUKHWASTI (TULAPUR) MISAL SHRIKANT SURESH उपाध्यापक 
487 SONGAO MALEWADI NAVALE RANJANA RAJARAM उपाध्यापक 
488 SONGAO MALEWADI PUND VAISHALI BALASAHEB उपाध्यापक 
489 SONGAO MALEWADI SALAVE RAVIKIRAN GANPATRAO उपाध्यापक 
490 SONGAO NIMBHERE AWHAD SHIVAJI VINAYAK मुख्याध्यापक 
491 SONGAO NIMBHERE POL BALASAHEB GANGADHAR पदवीधर 
492 SONGAO NIMBHERE GADEKAR SHANKAR BALAJI पदवीधर 
493 SONGAO NIMBHERE SAYYAD AKBAR AMIRBHAI उपाध्यापक 
494 SONGAO NIMBHERE DIVE MADAN RANGNATH उपाध्यापक 
495 SONGAO NIMBHERE MUNDHE BABJI KISAN उपाध्यापक 
496 SONGAO NIMBHERE OHOL SUNITA RAGHUNATH उपाध्यापक 
497 SONGAO NIMBHERE NAGARE BHAURAO SHANKAR उपाध्यापक 
498 SONGAO SATRAL SHELKE MANGAL LAXMAN उपाध्यापक 
499 SONGAO SATRAL MALI ARUNA KAILAS उपाध्यापक 
500 SONGAO SATRAL MORE SUVARNA NAMDEO उपाध्यापक 
501 SONGAO SATRAL SALAVE MANISHA BHASKAR उपाध्यापक 
502 SONGAO SHAIKH-HIRGAL (KANADGAON) BHOR SUNANDA BHAGAJI उपाध्यापक 
503 SONGAO SHAIKH-HIRGAL (KANADGAON) SAYYAD POPAT RASHID उपाध्यापक 
504 SONGAO SINAREWASTI (KANADGAON) SINARE SHANTARAM RABHAJI उपाध्यापक 
505 SONGAO SINAREWASTI (KANADGAON) LONDHE DATTATRY NIVRUTTI उपाध्यापक 
506 SONGAO SONAWANEWASTI (NIMBHERE) GAYAKWAD MANGAL MOHAN उपाध्यापक 
507 SONGAO SONAWANEWASTI (NIMBHERE) VIDHATE RAJENDRA SHANTRAM उपाध्यापक 
508 SONGAO SONGAO (URDU) TAMBOLI AFASANA MANSUR पदवीधर 
509 SONGAO SONGAO (URDU) SAYYAD SUBHAN USMAN उपाध्यापक 
510 SONGAO SONGAO (URDU) MOHAMMAD MO.ARIF MO.IBRAHIM शिक्षणसेवक 
511 SONGAO TUKARAMNAGAR (NIMBHERE) VYAVAHARE INDUMATI EKNATH उपाध्यापक 
512 SONGAO TUKARAMNAGAR (NIMBHERE) KADAM BALVANT PANDURANG उपाध्यापक 
513 SONGAO TULAPUR BHANGARE JAGANNATH DHONDU उपाध्यापक 
514 TAHARABAD BELKARWADI (TAHARABAD) ITKAR ANJU RAMESH उपाध्यापक 
515 TAHARABAD BELKARWADI (TAHARABAD) PARKHE PRAMILA RANGANATH उपाध्यापक 
516 TAHARABAD CHINCHALE GODE ASHOK BHASKAR मुख्याध्यापक 
517 TAHARABAD CHINCHALE AUTI RAOSAHEB YADAV पदवीधर 
518 TAHARABAD CHINCHALE THOKAL BALASAHEB SHAHU पदवीधर 
519 TAHARABAD CHINCHALE KADUS SANJAY SABAJI उपाध्यापक 
520 TAHARABAD CHINCHALE BORUDE ZUMBAR BAJIRAO उपाध्यापक 
521 TAHARABAD CHINCHALE RUPNAR NANASAHEB BHAGUJI उपाध्यापक 
522 TAHARABAD CHINCHALE GONDAKE YUVRAJ RAVABA उपाध्यापक 
523 TAHARABAD GADADEAKHADA MALI ASHOK SHAMUVEL उपाध्यापक 
524 TAHARABAD GADADEAKHADA DESHAMUKH MANOJ SHIVAJI उपाध्यापक 
525 TAHARABAD GADADEAKHADA SUL SUBHASHA SAKHARAM उपाध्यापक 
526 TAHARABAD GADAKHWADI SHERKAR MANISHA HARIBHAU उपाध्यापक 
527 TAHARABAD GADAKHWADI DHANAWADE SURAJ RAMPRASAD उपाध्यापक 
528 TAHARABAD HUNUMANWADI (CHINCHALE) MANGUDE AMOL SHANKAR उपाध्यापक 
529 TAHARABAD HUNUMANWADI (CHINCHALE) GADADHE MUKESH TULSHIRAM उपाध्यापक 
530 TAHARABAD KAUTHEWASTI (GADADE AKHA) DHAGE SANTOSH VISHWANATH उपाध्यापक 
531 TAHARABAD KAUTHEWASTI (GADADE AKHA) PAWAR ANIL PAULAS उपाध्यापक 
532 TAHARABAD KEKATAI KOLEKAR SANJAY VAMAN उपाध्यापक 
533 TAHARABAD KEKATAI TALPE GOPINATH HANUMANT उपाध्यापक 
534 TAHARABAD KURANWASTI (GADAKWADI) HARADE BALU GANGADHAR उपाध्यापक 
535 TAHARABAD KURANWASTI (GADAKWADI) MANDALIK SHRUTIKA SURESH शिक्षणसेवक 
536 TAHARABAD TAHARABAD GUND SOPAN EKNATH मुख्याध्यापक 
537 TAHARABAD TAHARABAD MATE BABASAHEB KASHINATH पदवीधर 
538 TAHARABAD TAHARABAD KASARE ASHWINI RAOSAHEB पदवीधर 
539 TAHARABAD TAHARABAD PATHARE SHANTILALA PUNJAJI उपाध्यापक 
540 TAHARABAD TAHARABAD UBALE SUNIL SOPAN उपाध्यापक 
541 TAHARABAD TAHARABAD BHALERAO PRADNYA DINKAR उपाध्यापक 
542 TAHARABAD TAHARABAD BIGARE MANJUSHREE SAYAJI उपाध्यापक 
543 TAHARABAD TAHARABAD PAWAR RUPALI GOPINATH उपाध्यापक 
544 TAHARABAD THAKARWADI (CHINCHALE) DENDAGE RAMESH VITTHAL उपाध्यापक 
545 TAHARABAD THAKARWADI (CHINCHALE) CHAUDHARI CHANDRABHAGHA KISAN उपाध्यापक 
546 TAHARABAD THAKARWADI (GADAKWADI) DARANDALE ANITA RAMDAS उपाध्यापक 
547 TAHARABAD THAKARWADI (GADAKWADI) BORUDE ARCHANA BHARAT उपाध्यापक 
548 TAHARABAD VABALEWADI GADHADE PATILBA GANGADHAR उपाध्यापक 
549 TAHARABAD VABALEWADI JADHAV SUBHASH KASHINATH उपाध्यापक 
550 TAHARABAD VARSHINDE DALVI ABASAHEB BHAUSAHEB उपाध्यापक 
551 TAHARABAD VARSHINDE BANSODE MILAN SHRAVAN उपाध्यापक 
552 TAKLI MIYA BRAMHANGAON BHA TAGAD VISHANU DAMODAR उपाध्यापक 
553 TAKLI MIYA HANUMANWADI (MAHEGAON) SHAIKH HASAN BANSI उपाध्यापक 
554 TAKLI MIYA JATAP MALI ARCHANA SAHEBRAO उपाध्यापक 
555 TAKLI MIYA JATAP KOLTAKE DATTA KISAN उपाध्यापक 
556 TAKLI MIYA JUNDREWASTI (TAKALI) RANDIVE SARIKA MOTIRAM उपाध्यापक 
557 TAKLI MIYA JUNDREWASTI (TAKALI) KOTKAR SHIVAJI EKNATH उपाध्यापक 
558 TAKLI MIYA KALEBHANDWASTI (BR.BHAND) CHOBHE DIPALI SHIVAJI उपाध्यापक 
559 TAKLI MIYA KALEBHANDWASTI (BR.BHAND) VARULE SHIVAJI KARBHARI उपाध्यापक 
560 TAKLI MIYA KARAJGAON SATPUTE SUNIL NAMDEO उपाध्यापक 
561 TAKLI MIYA KARAJGAON LOHAR SANJAY BAJIRAO उपाध्यापक 
562 TAKLI MIYA KARWADI (MAHEGAON) JADHAV ANITA BHANUDAS उपाध्यापक 
563 TAKLI MIYA KARWADI (MAHEGAON) SUPEKAR KALPANA PRAKASH उपाध्यापक 
564 TAKLI MIYA KARWADI (MAHEGAON) HENDRE DINKAR GHANASHYAM उपाध्यापक 
565 TAKLI MIYA KARWADI (MAHEGAON) SUMBE BABU KRUSHNA उपाध्यापक 
566 TAKLI MIYA KHUDASARGAON SALAVE RAJKUMAR ANANDA उपाध्यापक 
567 TAKLI MIYA KHUDASARGAON GOSAVI SHARAD BHAGWAN उपाध्यापक 
568 TAKLI MIYA KHUDASARGAON DEVARE SARJERAO ASARAM उपाध्यापक 
569 TAKLI MIYA KHUDASARGAON SAKHARE VAISHALI RAMDAS उपाध्यापक 
570 TAKLI MIYA LAKH KOTHEKAR AMRUTA RAMBHAU उपाध्यापक 
571 TAKLI MIYA MAHEGAON KURKUTE SANGITA LAXMAN उपाध्यापक 
572 TAKLI MIYA MAHEGAON BHOIR BHARAT KALU उपाध्यापक 
573 TAKLI MIYA MALUNJE KD HINGE ARCHNA HIRAMAN उपाध्यापक 
574 TAKLI MIYA MALUNJE KD TALAPE VITTHAL BALU उपाध्यापक 
575 TAKLI MIYA MODHEWASTI (MORWADI) BHINGARDIVE NITIN ROHIDAS उपाध्यापक 
576 TAKLI MIYA MODHEWASTI (MORWADI) GHODAKE RAMESH TABAJI उपाध्यापक 
577 TAKLI MIYA MORWADI PAREKAR SACHIN ARJUN उपाध्यापक 
578 TAKLI MIYA MORWADI NEWASKAR SWATI KANTILAL उपाध्यापक 
579 TAKLI MIYA MUSALWADI SHAIKH RUKSANA FATTUBHAI उपाध्यापक 
580 TAKLI MIYA MUSALWADI BULAKHE BHASKER BABAN उपाध्यापक 
581 TAKLI MIYA MUSALWADI MADAGE ROHINI BALASAHEB उपाध्यापक 
582 TAKLI MIYA PHASALEWASTI (TAKALI) HOWAL SNEHAL SUNIL उपाध्यापक 
583 TAKLI MIYA PHASALEWASTI (TAKALI) AUTADE CHAYA BHAUSAHEB उपाध्यापक 
584 TAKLI MIYA SHINDEWASTI (MORWADI) PAWAR VAISHALI ASHOK उपाध्यापक 
585 TAKLI MIYA SHINDEWASTI (MORWADI) GAYAKAWAD SANDIP SHIVAJI उपाध्यापक 
586 TAKLI MIYA SOMAYYAFARM (LAKH) MAGARE RAOSAHEB MANIK उपाध्यापक 
587 TAKLI MIYA SOMAYYAFARM (LAKH) MUNNOLI SHIVANAND CHANBASAPPA उपाध्यापक 
588 TAKLI MIYA SONAWANEWASTI (TAKALI) HODGAR RAJU SAKHARAM उपाध्यापक 
589 TAKLI MIYA SONAWANEWASTI (TAKALI) PANDAW VIJAYA MURLIDHAR उपाध्यापक 
590 TAKLI MIYA TAKLIMIYA MANDALIK ALKA NANASAHEB मुख्याध्यापक 
591 TAKLI MIYA TAKLIMIYA BHALKE SHANTA SURYABHAN उपाध्यापक 
592 TAKLI MIYA TAKLIMIYA BULAKHE SANJAY EKNATH उपाध्यापक 
593 TAKLI MIYA TAKLIMIYA KADAM VIJAY SUDHAKAR उपाध्यापक 
594 TAKLI MIYA TAKLIMIYA KHEDKAR UJWALA SAKHARAM उपाध्यापक 
595 TAKLI MIYA TAKLIMIYA VAYAL KALU DATTU उपाध्यापक 
596 TAKLI MIYA TAKLIMIYA KALE CHANGDEO KARBHARI उपाध्यापक 
597 TAKLI MIYA TAKLIMIYA JAWANJAL PRASHANT PANDURANG उपाध्यापक 
598 TAKLI MIYA TAKLIMIYA THOMBARE GANGADHAR RADHAKISAN उपाध्यापक 
599 TAKLI MIYA TAKLIMIYA ANDHARE SATISH GANGADHAR उपाध्यापक 
600 TAKLI MIYA TAKLIMIYA CHOPADE PARIGHA LAXMAN उपाध्यापक 
601 TAKLI MIYA TAKLIMIYA ANDHARE PALLAVI SATISH उपाध्यापक 
602 TAKLI MIYA TAKLIMIYA KADAM AMOL MOHAN शिक्षणसेवक 
603 TAKLI MIYA TAKLIMIYA URDU ATTAR AMRIN PIRMOHAMD उपाध्यापक 
604 TAKLI MIYA TAKLIMIYA URDU SHAIKH SAPHINA SALIM उपाध्यापक 
605 TAKLI MIYA TRIMBAKPUR KALHAPURE SUNITA JANARDAN उपाध्यापक 
606 TAKLI MIYA TRIMBAKPUR NARAWADE SALBHAU LAXMAN उपाध्यापक 
607 UMBARE BAHIROBACLASS (BRAMHANI) BHONDAVE LAXMAN SADASHIV उपाध्यापक 
608 UMBARE BAHIROBACLASS (BRAMHANI) KUSMUDE SUREKHA LALA उपाध्यापक 
609 UMBARE BANKARWADI (BRAMHANI) DARANDALE SUNIL DINKAR उपाध्यापक 
610 UMBARE BANKARWADI (BRAMHANI) LANDE SHASHIKALA DASHARATH उपाध्यापक 
611 UMBARE BRAMHANI SASANE ROHIDAS DATTATRAY मुख्याध्यापक 
612 UMBARE BRAMHANI SHAIKH AYYUB SUBHEDAR उपाध्यापक 
613 UMBARE BRAMHANI KALHAPURE ANIL NAMDEO उपाध्यापक 
614 UMBARE BRAMHANI WAKCHAURE UTPALA BHARAT उपाध्यापक 
615 UMBARE BRAMHANI DANI VIJAYA BALKRSHNA उपाध्यापक 
616 UMBARE BRAMHANI LONDHE SUNIL MAHADEO उपाध्यापक 
617 UMBARE BRAMHANI BANKAR SUREKHA DEVARAM उपाध्यापक 
618 UMBARE BRAMHANI KATKAR AVINASH LAXMAN उपाध्यापक 
619 UMBARE BRAMHANI SHINDE SUNIL KASHINATH उपाध्यापक 
620 UMBARE BRAMHANI BHONDAVE VISHAL BHAGAWAN उपाध्यापक 
621 UMBARE BRAMHANI KEDAR MANISHA BHAGAWANT उपाध्यापक 
622 UMBARE CHEDGAON JADHAV MANJUSHA SAMBHAJI उपाध्यापक 
623 UMBARE CHEDGAON SHIRASATH SUDAM KASHINATH उपाध्यापक 
624 UMBARE CHEDGAON CHATLAWAR MANISHA BALAJI उपाध्यापक 
625 UMBARE CHEDGAON KADUS AABA DAGADU उपाध्यापक 
626 UMBARE EKLAVYANAGAR (CHEDGAON) DHOLE BABASAHEB RAMBHAU उपाध्यापक 
627 UMBARE EKLAVYANAGAR (CHEDGAON) SHINDE LAXMIKANT YADAV उपाध्यापक 
628 UMBARE GOPALWADI (CHEDGAON) MANGALARAM NARAYAN CHANDRAKANT उपाध्यापक 
629 UMBARE GOPALWADI (CHEDGAON) VADAK UJWALA TANHAJI उपाध्यापक 
630 UMBARE HUNUMANWADI (PIMPRIVALAN) DAWBHAT DATTATRAY MADHAV उपाध्यापक 
631 UMBARE HUNUMANWADI (PIMPRIVALAN) HARALE VAISHALI VIJAY उपाध्यापक 
632 UMBARE KARPARWADI (SHILEGAON) KANDEKAR VIJAY KESHAV उपाध्यापक 
633 UMBARE KARPARWADI (SHILEGAON) SURAWASE KALPANA GAJANAN उपाध्यापक 
634 UMBARE MALWADI (UMBARE) AUTI POPAT SHRIRANG पदवीधर 
635 UMBARE MALWADI (UMBARE) VANVE RAJARAM CHANDRABHAN पदवीधर 
636 UMBARE MALWADI (UMBARE) ALAVANE PRASHANT VISHWANATH उपाध्यापक 
637 UMBARE MALWADI (UMBARE) WARALE VITTHAL JAGGNATH उपाध्यापक 
638 UMBARE MALWADI (UMBARE) NAVALE ARATI MURALIDHAR उपाध्यापक 
639 UMBARE MALWADI (UMBARE) VASAL UJWALA RAJESHAM उपाध्यापक 
640 UMBARE MALWADI (UMBARE) GAIKAWAD ARCHANA SUBHASH उपाध्यापक 
641 UMBARE MANMODI (BRAMHANI) WAGH MANISHA DAGADU उपाध्यापक 
642 UMBARE MANMODI (BRAMHANI) KAUSE SWATI SUBHASH उपाध्यापक 
643 UMBARE MOKALOHOL BHALERAO YOSEF BHIKAJI मुख्याध्यापक 
644 UMBARE MOKALOHOL DAWARE GANGARAM BALAJI पदवीधर 
645 UMBARE MOKALOHOL KAKADE BAPPASEB MURLIDHAR पदवीधर 
646 UMBARE MOKALOHOL KADAM MACHINDRA KHANDU उपाध्यापक 
647 UMBARE MOKALOHOL CHANDGHODE VITTHAL GOVIND उपाध्यापक 
648 UMBARE MOKALOHOL SASE DNYANDEO SANTRAM उपाध्यापक 
649 UMBARE MOKALOHOL FATAKE RAJENDRA RAMCHANDRA उपाध्यापक 
650 UMBARE MOKALOHOL SHAIKH PARVIN BASHIR उपाध्यापक 
651 UMBARE MOKATE-GAIKWAD (BRAMHANI) HAPSE RAMESH DEORAM उपाध्यापक 
652 UMBARE MOKATE-GAIKWAD (BRAMHANI) GADE NANASAHEB SAMBHAJI उपाध्यापक 
653 UMBARE PIMPRI VALAN KALE JANARDAN RAMDAS उपाध्यापक 
654 UMBARE PIMPRI VALAN WAKADE PRATIBHA GANPAT उपाध्यापक 
655 UMBARE SAJANWADI (UMBARE) MISAL TRUPTI DATTATRY उपाध्यापक 
656 UMBARE SAJANWADI (UMBARE) GOSAVI RUPALI EKNATH उपाध्यापक 
657 UMBARE SHIRSATH PETIPUL (UMBARE) SHINDE MUKUND NAMDEO उपाध्यापक 
658 UMBARE SHIRSATH PETIPUL (UMBARE) TELORE RAMESHAWAR BHAUSAHAB उपाध्यापक 
659 UMBARE TARULIWASTI (BRAMHANI) UBALE ARUN RAMDAS उपाध्यापक 
660 UMBARE TARULIWASTI (BRAMHANI) SABALE BAI NARAYAN उपाध्यापक 
661 UMBARE UMBARE VADITKE SURYABHAN MOHAN मुख्याध्यापक 
662 UMBARE UMBARE SATHE DIPAK ASARAM उपाध्यापक 
663 UMBARE UMBARE THUBE JYOTI SAMPATRAO उपाध्यापक 
664 UMBARE UMBARE PUND BHAGVAT KISAN उपाध्यापक 
665 UMBARE UMBARE ROHAKALE DADASAHEB BABAN उपाध्यापक 
666 UMBARE UMBARE GAWALI SANTOSH YASHWANT उपाध्यापक 
667 UMBARE UMBARE SHIRASATH MALHARI GANGADHAR उपाध्यापक 
668 UMBARE UMBARE SONAWANE SUSHAMA CHANDRAKANT उपाध्यापक 
669 UMBARE UMBARE WANDHEKAR SHARAD SAHEBRAO उपाध्यापक 
670 UMBARE VANEWASTI (BRAMHANI) DHOLE SHARADA SHRIDHAR उपाध्यापक 
671 UMBARE VANEWASTI (BRAMHANI) INGALE MACHINDRA GOVIND उपाध्यापक 
672 VALAN ADHAVWASTI (MANORI) KULAT BABASAHEB KONDIBA उपाध्यापक 
673 VALAN ADHAVWASTI (MANORI) MORE SWATI GULABRAO उपाध्यापक 
674 VALAN BIDGARWASTI (MANJARI) SARODE VIJAY BHAGUJI उपाध्यापक 
675 VALAN BIDGARWASTI (MANJARI) DONGARE BABASAHEB RADHAKRUSHNA उपाध्यापक 
676 VALAN BIDGARWASTI (MANJARI) ZAWARE SUNIL GULAB उपाध्यापक 
677 VALAN BIDGARWASTI (VANJULPOI) SAYYAD MO.RAFIK IBRAHIM उपाध्यापक 
678 VALAN BIDGARWASTI (VANJULPOI) BIDGAR DATTATRAY GANGARAM उपाध्यापक 
679 VALAN CHANDKAPUR AREWAD LAXMIKANT RAMRAO उपाध्यापक 
680 VALAN GANPATWADI (MANORI) PERANE BHARATI NAMDEO उपाध्यापक 
681 VALAN GANPATWADI (MANORI) PATEKAR RAJENDRA NARAYAN उपाध्यापक 
682 VALAN JOGESHWARI (TILAPUR) BARTAKKE MAYA BHIKAJI उपाध्यापक 
683 VALAN JOGESHWARI (TILAPUR) SARODE NARAYAN RAYABHAN उपाध्यापक 
684 VALAN KHILEWASTI (MANORI) VITNOR GORAKSHANATH JANARDHAN उपाध्यापक 
685 VALAN KHILEWASTI (MANORI) KHARADE RAHUL NAMDEO उपाध्यापक 
686 VALAN KOPARE DESHAMUKH BHARATI DIGAMBAR उपाध्यापक 
687 VALAN KOPARE DEVARAYE YOGESH DNYANDEO उपाध्यापक 
688 VALAN MANJARI YADAV SURESH SAMPAT मुख्याध्यापक 
689 VALAN MANJARI PAWAR SARASWATI KUNDLIK उपाध्यापक 
690 VALAN MANJARI AUTI SHAKUNTALA DATTATRY उपाध्यापक 
691 VALAN MANJARI TARATE MACHINDRA AMBADAS उपाध्यापक 
692 VALAN MANJARI SHETE SANGITA GORAKSHANATH उपाध्यापक 
693 VALAN MANJARI SHAIKH ANJUM NAJIR उपाध्यापक 
694 VALAN MANJARI RAUT MARSHNIL SUBHASH उपाध्यापक 
695 VALAN MANJARI PATANGE JITENDRA AMBADAS उपाध्यापक 
696 VALAN MANORI BANKAR SUNITA LAXMAN उपाध्यापक 
697 VALAN MANORI KUMBHAKAR MANISHA RAMESH उपाध्यापक 
698 VALAN MANORI CHAUDHARI SANJAY SAHEBRAO उपाध्यापक 
699 VALAN MANORI RANDIVE SUNITA SURYABHAN उपाध्यापक 
700 VALAN MANORI PAWADE SHILABAI NARAYAN उपाध्यापक 
701 VALAN MANORI (URDU) KHAN RAISA SHABBIR उपाध्यापक 
702 VALAN MANORI (URDU) SAYYAD MUBINA RIYAZUDDIN शिक्षणसेवक 
703 VALAN PATHARE KD BADAKH NANASAHEB DAGADU उपाध्यापक 
704 VALAN PATHARE KD SASANE SANDIP PARASARAM उपाध्यापक 
705 VALAN PATHARE KD WAGHMODE TULSABAI SOPAN उपाध्यापक 
706 VALAN PATHARE KD SALAVE RANI GULABRAO उपाध्यापक 
707 VALAN PATHARE KD VIDHATE DADASAHEB MOHAN शिक्षणसेवक 
708 VALAN SANGAMESHWARVAL (TILAPUR) TAKSAL DINESH BANDUSAHEB उपाध्यापक 
709 VALAN SANGAMESHWARVAL (TILAPUR) KAKAD DAGADU BHIKA उपाध्यापक 
710 VALAN SHENVADGAO UDMALE SHAHABAI NAMDEO उपाध्यापक 
711 VALAN SHENVADGAO GAVATE SHIVAJI KONDIRAM उपाध्यापक 
712 VALAN TILAPUR KANDEKAR CHABUJI SONAJI उपाध्यापक 
713 VALAN TILAPUR BARDE MACHINDRA MHATARBA उपाध्यापक 
714 VALAN VALAN GAYAKAWAD NILIMA GANPAT मुख्याध्यापक 
715 VALAN VALAN GOSAVI JAYASHREE PANDAVPURI पदवीधर 
716 VALAN VALAN GADEKAR BABAN PANDHARINATH पदवीधर 
717 VALAN VALAN SHELKE SANDIP FRANSIS पदवीधर 
718 VALAN VALAN KSHIRSAGAR PUNAM HARIBHAU उपाध्यापक 
719 VALAN VALAN SHELKE JAYASHREE JAGANNATH उपाध्यापक 
720 VALAN VALAN PATOLE MANISHA BJIRAO उपाध्यापक 
721 VALAN VALAN RAUT JYOTI BHAUSAHEB उपाध्यापक 
722 VALAN VALAN JADHAV ASHA VALMIC उपाध्यापक 
723 VALAN VANJULPOI WADE ATUL ROHIDAS उपाध्यापक 
724 VALAN VANJULPOI GIRHE SURESH NANA उपाध्यापक 
725 VALAN VANJULPOI WAGHMARE SUGATKUMAR SAHEBRAO उपाध्यापक 
726 VAMBORI DANGATWASTI (KATRAD) KHANDAVE BABASAHEB PATILBA उपाध्यापक 
727 VAMBORI DANGATWASTI (KATRAD) KULAT JYOTI LAHANU उपाध्यापक 
728 VAMBORI DOMBAREWASTI (VAMBORI) DUBE MUKUND GOVIND उपाध्यापक 
729 VAMBORI DOMBAREWASTI (VAMBORI) WANDHEKAR SANJAY BANDU उपाध्यापक 
730 VAMBORI GADAKHWASTI (VAMBORI) KANADE SHANTABAI RABHAJI उपाध्यापक 
731 VAMBORI GADAKHWASTI (VAMBORI) AHER MANISHA CHANDRAKANT उपाध्यापक 
732 VAMBORI GANDHALEWASTI (VAMBORI) SALAVE SIMON TATYARAM उपाध्यापक 
733 VAMBORI GANDHALEWASTI (VAMBORI) GADEKAR MANISHA ASHOK उपाध्यापक 
734 VAMBORI GHUGARAKARWASTI (KATRAD) BOMBALE MANDAKINI PARASHURAM उपाध्यापक 
735 VAMBORI GHUGARAKARWASTI (KATRAD) GHOLAP ASHA CHANGDEO उपाध्यापक 
736 VAMBORI GUNJALE SHETE ANITA VASANTRAO उपाध्यापक 
737 VAMBORI GUNJALE BHONDE ADINATH DNYANDEO उपाध्यापक 
738 VAMBORI GUNJALE KANCHE RATNA CHANNAPPA उपाध्यापक 
739 VAMBORI GUNJALE KOKANI SUGANDHA SHASHIKANT उपाध्यापक 
740 VAMBORI JAWAREWASTI (VAMBORI) UBALE PRAGATI BANSILAL उपाध्यापक 
741 VAMBORI JAWAREWASTI (VAMBORI) SHETE JAYASHREE RAMESH उपाध्यापक 
742 VAMBORI KATRAD BHAKARE SHANKAR NANAJI मुख्याध्यापक 
743 VAMBORI KATRAD WAGHACHOURE ASHA SHANKARRAO पदवीधर 
744 VAMBORI KATRAD BADHE VIKRAM ASHRUBA पदवीधर 
745 VAMBORI KATRAD NIKALE MALHARI PAULAS पदवीधर 
746 VAMBORI KATRAD LATE DATTATRY VITTHAL पदवीधर 
747 VAMBORI KATRAD SHINDE BABASAHEB RAGHUNATH उपाध्यापक 
748 VAMBORI KATRAD VAMAN SANJAY BABAJI उपाध्यापक 
749 VAMBORI KATRAD NARAWADE ADINATH RAMDAS उपाध्यापक 
750 VAMBORI KATRAD KAWARE VIJAY VITTHAL उपाध्यापक 
751 VAMBORI KATRAD SABALE MARUTI MALHARI उपाध्यापक 
752 VAMBORI KATRAD KULANGE PRATIBHA SUDAHKAR उपाध्यापक 
753 VAMBORI KATRAD SHINDE JAYA BHASKAR उपाध्यापक 
754 VAMBORI KATRAD ZANJE SUNANDA TULASHIRAM उपाध्यापक 
755 VAMBORI KHANDADEVALI (VAMBORI) KHARMALE BALASAHEB YADAV उपाध्यापक 
756 VAMBORI KHANDADEVALI (VAMBORI) KALHAPURE LALITA DATTATRY उपाध्यापक 
757 VAMBORI KOLYACHIWADI (VAMBORI) CHAWHAN POPAT BHAGWAN उपाध्यापक 
758 VAMBORI KOLYACHIWADI (VAMBORI) PAWAR SANJAY KHANDU उपाध्यापक 
759 VAMBORI MOREWADI (VAMBORI) BORASE BABASAHEB LIMBAJI उपाध्यापक 
760 VAMBORI MOREWADI (VAMBORI) DHADAGE VANDANA NARAYAN उपाध्यापक 
761 VAMBORI NAVALEWSATI (GUNJALE) THIPASE SUHAS MUKUND उपाध्यापक 
762 VAMBORI NAVALEWSATI (GUNJALE) JARE MAHADEO BHAU उपाध्यापक 
763 VAMBORI PACHIMAHADEV (VAMBORI) DAREKAR SANJAY HARIBHAU उपाध्यापक 
764 VAMBORI PACHIMAHADEV (VAMBORI) BODAKHE RENUKA BABASAHEB उपाध्यापक 
765 VAMBORI PATAREGHUGARKAR (KATRAD) SHAIKH RAFIK SHAHABUDDIN उपाध्यापक 
766 VAMBORI PATAREGHUGARKAR (KATRAD) SATRE BABURAO MACHINDRA उपाध्यापक 
767 VAMBORI PATAREWASTI (VAMBORI) MHASKE BALU VITTHAL उपाध्यापक 
768 VAMBORI PATAREWASTI (VAMBORI) JOSHI SUNIL NILKANTH उपाध्यापक 
769 VAMBORI PULWADI (VAMBORI) KACHARE SUVARNA MAOHAN उपाध्यापक 
770 VAMBORI PULWADI (VAMBORI) KAPILE GANESH SUBHASH उपाध्यापक 
771 VAMBORI VAMBORI BOYS PISE SUMAN SHIVAJI मुख्याध्यापक 
772 VAMBORI VAMBORI BOYS KAMBALE RAJU NAMDEO पदवीधर 
773 VAMBORI VAMBORI BOYS JAGTAP MANDA SARJERAO पदवीधर 
774 VAMBORI VAMBORI BOYS MOTE GANESH SANTARAM उपाध्यापक 
775 VAMBORI VAMBORI BOYS SHINDE GANESH NARAYAN उपाध्यापक 
776 VAMBORI VAMBORI BOYS SHINDE SUNITA RAMCHANDRA उपाध्यापक 
777 VAMBORI VAMBORI BOYS VYAPARI APARNA ARUN उपाध्यापक 
778 VAMBORI VAMBORI BOYS GAYAKAWAD KANCHAN BHAUSAHEB उपाध्यापक 
779 VAMBORI VAMBORI GIRLS JADHAV DNYANESHWARI GANGADHAR मुख्याध्यापक 
780 VAMBORI VAMBORI GIRLS SHELKE KALPANA KASHINATH पदवीधर 
781 VAMBORI VAMBORI GIRLS SHINDE SARAWASTI BABASAHEB पदवीधर 
782 VAMBORI VAMBORI GIRLS KAMBALE SUNITA DAMODHAR उपाध्यापक 
783 VAMBORI VAMBORI GIRLS TAMBOLI BASHIR NABAB उपाध्यापक 
784 VAMBORI VAMBORI GIRLS LONDHE SANGITA HARICHANDRA उपाध्यापक 
785 VAMBORI VAMBORI GIRLS PANHALE APARNA VITTHALRAO उपाध्यापक 
786 VAMBORI VAMBORI GIRLS HARICHANDRE SACHIN RAMESH उपाध्यापक 
787 VAMBORI VAMBORI URDU SHAIKH SHAGUPTA ANJUMSAMAD पदवीधर 
788 VAMBORI VAMBORI URDU KHAN SHIRIN MOHASIN पदवीधर 
789 VAMBORI VAMBORI URDU SHAIKH FARJANA ALLAUDDIN उपाध्यापक 
790 VAMBORI VAMBORI URDU KHAN NASRIN MAHEBUB उपाध्यापक 
        0